Preporuči prijatelju

Shimano nabedinamo utikač

utikač za dinamo u nabi
2091601900